Oferta / Faksy / Laserowe

F110

Funkcjonalne faksowanie.

Urz?dzenia Nashuatec F110 stworzone zosta?y w celu zaspokojenia potrzeb klientów indywidualnych oraz niewielkich grup roboczych. Pozwalaj? one, dzi?ki laserowemu systemowi druku, na faksowanie z wykorzystaniem zwyk?ego papieru. Co wi?cej, model F111 mo?e spe?nia? rol? efektywnej i niedrogiej w eksploatacji drukarki oraz kolorowego skanera.

Wysoka wydajno?? i niskie koszty u?ytkowania
Cechy faksów F110 oraz F111 to szybko?? drukowania wynosz?ca do 16 stron na minut? oraz b?yskawiczna transmisja dokumentów. Wys?anie pojedynczej strony zajmuje zaledwie 2,5 sekundy, co z pewno?ci? prze?o?y si? na obni?enie rachunków telefonicznych. Wydajno?? tych urz?dze? wzrasta dzi?ki mo?liwo?ci jednoczesnego drukowania oraz nadawania dokumentów. Wysy?anie dokumentów o du?ej obj?to?ci nie stanowi k?opotu, bowiem do dyspozycji jest automatyczny podajnik dokumentów o pojemno?ci 50 arkuszy. Za pomoc? funkcji wysy?ania dokumentów do grupy odbiorców, w ramach jednej czynno?ci, mo?emy rozes?a? faksow? korespondencj? seryjn? w zaledwie kilka chwil.
produkt
zapytaj o cenę
Copyright © 2015

Biuro Ksero Sfera


wykonanie: Dylacom

Kserokopiarki Poznań


Strona główna | Promocje | O nas | Serwis | Nashuatec | Wezwij serwis | Skontaktuj się